WKC4a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40 

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +250 ºC

WK4a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 2014/68/UE

WKC4d KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +250 ºC

WK4a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 °C ÷ +160 °C  

Zastosowanie

Woda, powietrze, roztwór glikolu, woda lodowa oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 2014/68/UE

WKC4c KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +250 ºC

WK2a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK2a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

WK7a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK7a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

WK6ba KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK6ba_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC  

WK6bc KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC