WK4a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4a
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK4a PB KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PROPAN-BUTAN WK4aPB

KUREK  KULOWY KOŁNIERZOWY PROPAN-BUTAN WK4aPB
Zakres średnic

DN15÷ DN40

Parametry pracy

-30°C ÷ 110°C

1,6 ÷ 4,0MPa

Zastosowanie

Propan-butan, gaz, substancje ropopochodne, i inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE 

WK4aF PALIWA KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PALIWA WK4aF

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY  PALIWA WK4aF
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

-30°C ÷ 110°C

1,6 ÷ 4,0 MPa

Zastosowanie

Benzyna, ropa naftowa, olej napędowy, paliwa lotnicze JET oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK2a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg dyrektywy 20 14/68/UE

WK2aF PALIWA KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PALIWA WK2aF

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PALIWA WK2aF
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

-30°C ÷ 110°C

1,6÷4,0 MPa

Zastosowanie

Benzyna, ropa naftowa, olej napędowy, paliwa lotnicze JET oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK2aPB KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PROPAN-BUTAN WK2aPB

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PROPAN-BUTAN WK2aPB
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

-30°C ÷ 110°C

1,6 ÷ 4,0MPa

Zastosowanie

Propan-butan, gaz, substancje ropopochodne oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK2a Pr1 KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a Pr1 do izolacji

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a Pr1 do izolacji
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa

-30 °C ÷ +110° C

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny gr 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

Wydłużony trzpień, możliwość izolacji.

WK7a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK7a Pr1 KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a Pr1 do izolacji

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a Pr1 do izolacji
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa

-30°C ÷ +110°C

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

Wydłużony trzpień,  możliwość izolacji.

WK6ba_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC  

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE 

WK6ba Class 150 KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba Class 150

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba Class 150
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

Class 150

-30°C ÷ +110°C

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK6bc_ KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6bc

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6bc
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa i inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE