WK4a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4a
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK2a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK2a
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg dyrektywy 20 14/68/UE

WK7a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK7a
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK6ba_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6ba
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC  

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE 

WK6bc_ KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6bc

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6bc
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa i inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK6a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK6a
Zakres średnic

DN250 ÷ DN500

Parametry pracy

DN250÷DN300- 1,6 ÷ 4,0 MPa

DN350÷DN500- 1,6 ÷ 2,5 MPa


-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK6c_ KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6c

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK6c
Zakres średnic

DN250 ÷ DN500

Parametry pracy

DN250÷DN300 - 1.6 ÷ 4.0 MPa

DN350÷DN500 - 1.6÷2.5Mpa

-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK8a_ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK8a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK8a
Zakres średnic

DN15 ÷ DN150

Parametry pracy

DN15 ÷DN25 -  1,6 ÷ 4,0 MPa

DN32 ÷DN150 -  1,6 ÷ 2,5MPa

-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK8c_ KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK8c

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WK8c
Zakres średnic

DN15 - DN150

Parametry pracy

Ciśnienie pracy:

DN15 ÷DN25 1.6 ÷ 4.0 MPa, DN32 ÷DN150 1.6 ÷ 2.5 MPa

Zakres temperatury pracy: 
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WKC1c_ KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WKC1c

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA WKC1c
Zakres średnic

DN20 ÷ DN400

Parametry pracy

 

DN20÷DN50 1.6 ÷ 4.0 MPa, DN65÷DN400 1.6÷2.5Mpa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WKC1a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WKC1a

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WKC1a
Zakres średnic

DN20 ÷ DN400

Parametry pracy

DN20÷ DN50 - 1,6 ÷ 4,0 MPa

DN65÷ DN200 - 1,6 ÷ 2,5 MPa


-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE

WK4b KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4b

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WK4b
Zakres średnic

DN10 ÷ DN100

Parametry pracy

6,3 ÷ 10,0 MPa
-30 ºC ÷ +110 ºC

Zastosowanie

Gaz, substancje ropopochodne, woda złożowa oraz inne płyny grupy 1 wg Dyrektywy 20 14/68/UE