WK4a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN40

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 °C ÷ +160 °C  

Zastosowanie

Woda, powietrze, roztwór glikolu, woda lodowa oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 2014/68/UE

WK2a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN32 ÷ DN125

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK7a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN40 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK6ba KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK6bc KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN15 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK6a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN250 ÷ DN700

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK6c KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN250 ÷ DN700

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK8a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN150

Parametry pracy

PN16 ÷ PN25
-20 ºC ÷ + 160 ºC 

WK8c KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN15 ÷ DN150

Parametry pracy

1,6 ÷ 2,5 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WK3a KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN150 ÷ DN200

Parametry pracy

1,6 MPa
-20 ºC ÷ +160 ºC

WKC1a _ KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
Zakres średnic

DN15 ÷ DN400

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +200 ºC

WKC1c KUREK KULOWY DO WSPAWANIA

KUREK KULOWY DO WSPAWANIA
Zakres średnic

DN15 ÷ DN400

Parametry pracy

1,6 ÷ 4,0 MPa
-20 ºC ÷ +200 ºC